Спрощене провадження як модель цивільного судочинства

Спрощене провадження як модель цивільного судочинства

У статті досліджується окремий аспект проблеми спрощеного провадження в цивільному процесі. Спираючись на вітчизняні та іноземні теоретичні доробки, досвід України та інших держав в імплементації спрощених проваджень до цивільного процесуального законодавства, автором сформульовано поняття спрощеного провадження. Виокремлено його сутнісні ознаки, які мають стати засадничими в процесі конструювання окремих видів спрощених проваджень. Ключові слова: спрощене провадження в цивільному процесі, спрощені судові процедури, ознаки спрощених проваджень, оптимізація цивільного судочинства, конгруентність проваджень у…

Банк не может выселить ипотекодателя с предмета ипотеки, частично приобретенного за кредитные средства

Банк не может выселить ипотекодателя с предмета ипотеки, частично приобретенного за кредитные средства

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отказал ПАО КБ «ПриватБанк» в удовлетворении иска о выселении ответчиков по предмету ипотеки – квартиры. Решения судов мотивированы тем, что подходящая квартира была в полном объеме приобретена за счет кредитных средств, а принадлежала ответчику в размере 1/4 части на основании свидетельства о праве собственности на жилье. Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда отклонил кассационную жалобу Банка, согласившись с выводами…

Адміністративний примус при виконанні судових рішень та рішень інших органів: загальна характеристика та особливості реалізації

Адміністративний примус при виконанні судових рішень та рішень інших органів: загальна характеристика та особливості реалізації

У цій статті досліджено напрацювання доктрини адміністративного права в частині визначення поняття «адміністративного примусу», розглянуто особливості, ознаки та способи застосування примусових заходів при виконанні судових рішень та рішень інших органів. Здійснено аналіз адміністративно-правових норм, які встановлюють порядок застосування заходів психологічного та фізичного впливу на об’єкти управління в рамках виконавчого провадження.  Висвітлено проблемні моменти застосування примусових заходів державними та приватними виконавцями. Ключові слова: адміністративний примус, виконавче провадження, примусове виконання судових рішень…